Nainstalujte si:
       

Překlad hysteria


hysteria = hysterie; hysterický; hysteričnost; hysterický
mass hysteria = davové šílenství; masová hysterie; davová psychóza;

Překlad hysteria z webu:
The edge of hysteria back in his voice.  V jeho hlase už opět byl ten přídech hysterie.
She had worked herself into hysteria again.  Znovu se vybičovala do hysterie.
Because nothing else has happened, the general hysteria has died down;  Protože se nestalo už nic jiného, všeobecná hysterie opadla.
But below, on the staircases, the shouts and hysteria had increased.  Ale dole na schodišti hysterie narůstala a ječení nabývalo na síle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorI can   I can do   I have   I know   I see   I was   I'm sorry   identical