Nainstalujte si:
       

Překlad hypothesis


hypothesis = hypotéza; domněnka; předpoklad; hypothesa; vyslovit hypotézu
null hypothesis = základní hypotéza; neplatná hypotéza;
working hypothesis = pracovní hypotéza; funkční hypotéza; efficient market hypothesis = účinná tržní hypotéza;

Překlad hypothesis z webu:
Let us take that as a working hypothesis and see what it leads us to.  Berme to zatím jako pracovní hypotézu - uvidíme, kam nás dovede.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhysteresis   hysteria   I can   I can do   I have   I know   I see   I was