Nainstalujte si:
       

Překlad hypertrophy


hypertrophy = hypertrofie; zbytnění; zbytnět; zvětšení orgánu; hypertrofovat; bytnění; nadbytek kyseliny močové v krvi
cardiac hypertrophy = srdeční hypertrofie; hypertrofie srdce;
hyphen   hyposulphite   hypothecation   hypothesis   hysteresis   hysteria   I can   I can do