Nainstalujte si:
       

Překlad hypertension


hypertension = zvýšený tlak; vysoký tlak; hypertenze; přetlak; vysoký krevní tlak; hypertenzní
essential hypertension = primární hypertenze; esenciální hypertenze;
malignant hypertension = maligní hypertenze; zhoubná hypertenze;
renal hypertension = renální hypertenze; ledvinová hypertenze;

Překlad hypertension z webu:
It's a hypertension drug that has dangerous side effects.  Je to lék na vysoký tlak, který má nebez­pečné vedlejší účinky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhypertrophy   hyphen   hyposulphite   hypothecation   hypothesis   hysteresis   hysteria   I can