Nainstalujte si:
       

Překlad hyena


hyena = hyena; hyenový; druh registračního dešťoměru
spotted hyena = hyena skvrnitá; skvrnitá hyena;
striped hyena = hyena žíhaná; žíhaná hyena;

Překlad hyena z webu:
This was classic hyena behavior.  Tohle chování bylo pro hyeny charakteristické.
More wolf than lion, more hyena than either.  Měli blíž k vlkům než ke lvům, ale ze všeho nejvíc se podobali hyenám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhygiene   hygienist   hygrometer   hyperopia   hypertension   hypertrophy   hyphen   hyposulphite