Nainstalujte si:
       

Překlad hydrogen fluoride


hydrogen fluoride = fluorovodík; hydrofluorid; peroxid vodíku
ammonium hydrogen fluoride = hydrogenfluorid amonný; hydrofluorid amonný;
hydrogen sulphate   hydroxide   hyena   hygiene   hygienist   hygrometer   hyperopia   hypertension