Nainstalujte si:
       

Překlad hydroelectric


hydroelectric = vodní elektrárna; hydroelektrický; hydroenergetický; hydroelektrická přehrada
hydrogen   hydrogen fluoride   hydrogen sulphate   hydroxide   hyena   hygiene   hygienist   hygrometer