Nainstalujte si:
       

Překlad hybrid


hybrid = hybrid; kříženec (biol., též přen.); hybridní (též jaz. a přen.); smíšený; zvrhlý; míšenec (biol., též přen.); zrůda; bastard (i přen.); křížený; míšený; vidlice; kříženecký; různorodý; hybridní uspořádání (kombinované)
intraspecific hybrid = vnitrodruhový hybrid; vnitrodruhový kříženec;
hydrant   hydrate   hydrocarbon   hydroelectric   hydrogen   hydrogen fluoride   hydrogen sulphate   hydroxide