Nainstalujte si:
       

Překlad husband


husband = manžel; muž; dobře hospodařit; choť; hospodář; hospodařit; šetřit; manželský; šetřit s; hospodařit s (7. p.); rozvrhovat (4. p.); rolník; neprovdaná
henpecked husband = manžel pod pantoflem; muž pod pantoflem;
ship's husband = lodní hospodář; lodní výpravce; rejdař; vlastník lodi;

Překlad husband z webu:
Her husband went on:  Manžel pokračoval:
Miserably her husband nodded.  Její manžel utrápeně přikývl.
I'll find a husband for her.  Najdu jí manžela.
What time does your husband get home?  Kdy se vrátí domů váš manžel?
This is man's work, her husband said.  Tohle je mužská práce, řekl její manžel.
And he wasn't much of a husband either.  A nebyl ani pořádný manžel.
No, she had not heard from her husband since he had returned.  Ne, co se manžel vrátil, ještě se jí neozval.
Cathy, you are talking to an expert, her husband pronounced.  Cathy, mluvíš se znalcem, vyjádřil se její manžel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhusbandry   hybrid   hydrant   hydrate   hydrocarbon   hydroelectric   hydrogen   hydrogen fluoride