Nainstalujte si:
       

Překlad hurting


hurting = zraněný; poraněný; zraňující; bolení; bolící; poranění; poškození; utrpení; pádit
be hurting = trápit; zraňovat;

Překlad hurting z webu:
You're hurting me.  Zraňuješ mě.
He was hurting us.  Ubližoval nám.
It ain't me hurting your precious gurney!  Já sem tomu jejich drahocennýmu vozejčku nic neudělal!
The kickedin ribs were hurting again.  Dokopaná žebra se opět ozývala.
She prayed that they were not hurting him.  Ve vězení jí přišla modlitba jako samozřejmost.
His heart was weighty in his chest, hurting him.  Srdce ho tížilo jako kámen.
Meaning you cannot bring about social change without hurting someone.  To znamená, že nemůžeš změnit společnost, aniž bys někomu neublížila.
You'd be even happier if you could do the hurting personally.  Byla bys dokonce šťastnější, kdybys mohla to trýznění provádět osobně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhusband   husbandry   hybrid   hydrant   hydrate   hydrocarbon   hydroelectric   hydrogen