Nainstalujte si:
       

Překlad hurry


hurry = spěchat; spěch; pohánět; hnát; pospíchat; mít naspěch; jednat ve spěchu; urychlit; zrychlit; kvap; chvat; hon; uspíšit; nutit; pohybovat se; pospíchat na (4. p.); kvačit; chvatnost; kvaltovat; kvaltování; kvalt; pohánět dopředu
no hurry = žádný spěch; to nespěchá; in a hurry = spěšně; be in a hurry = chvátat;
be in no hurry = dát si načas;

Překlad hurry z webu:
Hurry up.  Běž už.
Now hurry up!  A teď už pojď!
We gotta hurry home.  Musíme si pospíšit.
LuTze watched them hurry away.  LuTze se díval, jak spěchají pryč.
A man began to hurry away.  Nějaký muž odběhl.
Nor was he in a hurry to.  Ani s tím nepospíchal.
Chani pulled at his robe to hurry him, said:  Chani ho zatahala za plášť, aby ho popohnala:
You just have a great time and hurry back.  Dobře se bav a brzy se vrať.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhurting   husband   husbandry   hybrid   hydrant   hydrate   hydrocarbon   hydroelectric