Nainstalujte si:
       

Překlad hunting


hunting = lov; honba; lovecký; myslivost; houpání (let.); volení (samočinné); kývání (tech., i let.); živící se lovem; dravý; honební; sháňka; myslivecký; kmitání; nestabilní synchronizace; parazitní kmitání; hledání; hon; samočinné hledání; volná volba; lovení
fox hunting = hon na lišku; lov na lišku;
good hunting = dobré stíhání; dobrý lov;
trouble hunting = hledání chyby; hledání závad;

Překlad hunting z webu:
Hunting was succeeded by agriculture.  Po lovu následovalo obdělávání půdy.
Stop hunting the boy.  Přestaň po tom klukovi pátrat!
He is hunting you.  On honí vás.
Also choose a hunting knife.  Taky si vezmi tesák.
They will not be hunting me.  Oni nepůjdou po mně.
Now you believe you are hunting him.  Teď si myslíte, že ho honíte.
Had they run, or were they hunting him?  Utekli, nebo ho hledají?
It could not be that they are hunting us.  To nemůže být, že by stíhali nás.
Why do you suppose that the regul are hunting us?  Proč myslíš, že nás regulové honí?
It was very hard work, and they did no hunting that day.  Byla to dřina a toho dne už ani nešli na lov.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhurdle   hurry   hurting   husband   husbandry   hybrid   hydrant   hydrate