Nainstalujte si:
       

Překlad hunter


hunter = lovec; lovecký pes; lovecký kůň; myslivec; nimrod; vedoucí lovecké smečky; kůň; lovecký; honicí pes; pronásledující a ničící nepřátelská plavidla
fox hunter = účastník honu na lišku; lovec lišek;

Překlad hunter z webu:
Hunter shrugged.  Hunter pokrčil rameny.
The hunter does not seek dead game.  Lovec mrtvou zvěř nehoní.
The leading hunter frowned.  Vůdce lovců se zamračil.
Quigley, as one demon hunter to another, you've got a lot to learn.  Quigley, mezi námi lovci démonů, musíš se ještě hodně učit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhunting   hurdle   hurry   hurting   husband   husbandry   hybrid   hydrant