Nainstalujte si:
       

Překlad hungry


hungry = hladový; lačný; lačnící; neúrodný; dobrý na vytrávení; dychtivý; dychtící; neplodný; žádostivý; hubený; hubená směs; posedlý
be hungry = mít hlad; hladovět;
get hungry = dostat hlad; vytrávit;

Překlad hungry z webu:
Hungry hordes made war upon the more fortunate.  Hladové tlupy útočily na ty šťastnější, kterým ještě něco zbývalo.
A hungry look.  Hladový pohled.
I get hungry for her presence;  Hladovím po ní.
Maybe she was hungry for some style.  Asi jí chyběla stylovost.
But it had been hungry for a long time.  Ale byl už dlouho o hladu.
A dragon would always be hungry in such parts.  Drak v takovýchhle končinách bývá vždycky hladový.
There's always something to eat, if you're hungry enough.  Tam, kde je opravdu velký hlad, se vždycky něco k jídlu najde.
A touchcontrol channel selector was provided for the hungry viewer.  Pro hladové diváky byl k dispozici ruční volič kanálů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhunter   hunting   hurdle   hurry   hurting   husband   husbandry   hybrid