Nainstalujte si:
       

Překlad hunger


hunger = hlad; hladovět; žíznit; dychtit; toužit; touha (silná, přen.); lačnět; týrat hladem; žízeň; lačnost; hladový; touha po (silná, přen.)
insatiable hunger = neukojitelný hlad; nenasytný hlad;
satisfy hunger = ukojit hlad; uspokojit hlad; die of hunger = zemřít hlady;

Překlad hunger z webu:
Hunger was stronger than either memory or fear.  Hlad byl silnější než vzpomínky nebo strach.
My hunger pangs returned.  Vrátily se mi křeče z hladu.
The hideous hunger for opium began to gnaw at him.  Začal v něm hlodat ohavný hlad po opiu.
I've such a hunger on me, he said.  Mám tak hrozný hlad, řekl.
My stomach rumbled with hunger and thirst and the depression deepened.  V žaludku mi hřmělo hlady a žízeň depresi jen prohloubila.
There would be a new hunger tonight .  Večer dostane znovu hlad… jako každý večer.
In the end, the dog's extreme hunger tipped the scales;  Nakonec psův obrovský.
She might have slept even longer, but hunger wouldn't allow it.  Mohla by spát ještě déle, ale hlad jí to nedovolil.
The meat was still fresh and the beast's hunger swelled.  Maso bylo čerstvé a hlad zesílil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhungry   hunter   hunting   hurdle   hurry   hurting   husband   husbandry