Nainstalujte si:
       

Překlad hundred


hundred = sto (2. p.); stovka; šovinista
two hundred = dvě sta; dvě stě; close on a hundred = skoro sto;
close upon a hundred = málem sto;

Překlad hundred z webu:
Hundred bucks?  Sto babek?
One hundred days.  Sto dní.
It's a hundred and four.  Sto čtyři.
He has a hundred tricks.  Zná stovku triků.
Level off at one hundred meters.  Vyrovnat ve sto metrech.
One of them is seven hundred lathow.  Jeden je sedm set lathowů.
We will then dive to a hundred meters.  Pak se ponoříme do sta metrů.
Got all the way down to a hundred pounds.  Srazila to na pětačtyřicet.
In the first six hours they traveled a hundred miles.  Za prvních šest hodin ujeli sto mil.
He didn't know where it was, he'd said a hundred times.  Nevěděl, kde jsou, řekl to stokrát.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhunger   hungry   hunter   hunting   hurdle   hurry   hurting   husband