Nainstalujte si:
       

Překlad humidity


humidity = vlhkost; mokro; vlhko; vláha; vlhkostní; humidita; provlhlost; detektor vlhkosti
air humidity = vlhkost vzduchu; vzdušná vlhkost;
relative humidity = relativní vlhkost vzduchu; relativní vlhkost;
soil humidity = vlhkost půdy; půdní vlhkost;

Překlad humidity z webu:
The humidity in the boardroom had increased.  V zasedací síni bylo stále větší dusno.
The increased humidity was no problem;  Ale proč?
The heat and humidity were already stifling.  Bylo horko a vlhko k zadušení.
High eighties, he thought, and the humidity was well up there also.  Hodně přes dvacet a vlhkost skoro osmdesát.
It likes the damp too, and glass keeps the humidity in.  Taky má rád vlhko a sklo vlhkost udržuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhumour   hunch   hundred   hunger   hungry   hunter   hunting   hurdle