Nainstalujte si:
       

Překlad humble


humble = pokorný; ponížit; skromný; ponížený; nízký; pokořit; neurozený; prostý; jednoduchý; zahanbit; usadit; skrovný; čmelák; citlivka stydlivá


Překlad humble z webu:
My humble apologies for the hour.  Velice se omlouvám za hodinu svého příjezdu.
Harlow, and humble him.  Harlowa vytočit a ponížit.
I'm just a humble lawyer.  Jsem jen obyčejná advokátka.
And he was a humble man.  A byl to skromný člověk.
We're going to have to humble through this on our own.  Budeme se tím muset prokousat sami.
And he would have to be humble again.  A on se zas bude muset ponižovat.
Just a humble citizen of this lower than humble dimension.  A proč vy nemáte převleky?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhumidity   humour   hunch   hundred   hunger   hungry   hunter   hunting