Nainstalujte si:
       

Překlad humanity


humanity = lidskost; humanita; lidství; lidstvo; lidská povaha; lidé; humanitní předměty; lidské rysy; lidské pokolení; lidské vlastnosti; lidský; klasická literatura; humánnost; humanizace
act of humanity = jednání z příkazu lidu;
crime against humanity = zločin proti lidskosti;

Překlad humanity z webu:
Humanity takes itself too seriously.  Lidstvo bere samo sebe příliš vážně.
Who knew where humanity began and where it finished?  Kdo může říci, kde lidství začíná a kde končí?
I don't sniff much humanity in you.  Necítím v tobě moc člověčiny.
The noisy, heated crush of humanity carried her along onto the ferry.  Hlučné, uhřáté lidské klubko ji zaneslo na parník.
The thing had the contour of humanity at least.  Obrys toho tvora vypadal přinejmenším lidsky.
But they had lost a good deal of their humanity in doing this.  Ztratili však při tom značnou část své lidskosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhumble   humidity   humour   hunch   hundred   hunger   hungry   hunter