Nainstalujte si:
       

Překlad how much


how much = kolik (2. p., s nepočitatelnými podst. jm.); jak moc (2. p.); kolik (s nepočitatelnými podst. jm.)


Překlad how much z webu:
How much time?  Jak dlouho?
But how much was left?  Ale kolik zbylo?
If so, how much was he suffering?  Jestli ano, jak moc trpí?
I don't know how much she took.  Nevím, kolik si jich vzala ona.
Who is she and how much does she know?  Kdo je to, a kolik toho ví?
How'd he find out, and how much does he know?  Jak se o tom dozvěděl a kolik toho ví.
Now that the search is over, how much of the money is left?  Teď, když pátrání skončilo, kolik peněz zbylo?
How do they heat the pool, and how much do they heat it?  Jak ho asi vyhřívají?
He can't help how much he loves her, or how much he needs her.  Nemůže si pomoct, tolik ji miluje, tolik ji potřebuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhumanity   humble   humidity   humour   hunch   hundred   hunger   hungry