Nainstalujte si:
       

Překlad how many


how many = kolik (2. p., s počitatelnými podst. jm.); s kolika; kolik (2. p., s nepočitatelnými podst. jm.)
it is not known how many = nikdo neví kolik;

Překlad how many z webu:
How many words?  Kolik slov?
Usul, how many years have you?  Usúle, kolik máš roků?
God knows how many others went.  Bůhví, kolik jich tam ještě zůstalo.
How many days how many gone?  Kolik dní kolik pryč?
I couldn't care less how many officers die.  Už je mi úplné jedno, kolik důstojníků umře.
He hoped he was, but how many of us truly know?  Co se týče dr.
The place where it happened - how many times had you been there?  A to místo, kde se to stalo - kolikrát jste tam už byli?
You've four sons living and who knows how many daughters.  Ty máš čtyři žijící syny a kdoví kolik dcer.
We don't know how good they are, or how many of them.  Jenže nevíme, jak jsou dobří nebo kolik jich je.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhow much   humanity   humble   humidity   humour   hunch   hundred   hunger