Nainstalujte si:
       

Překlad houses


houses = domky; rodinné domy; bytové domy; hospodyně
apartment houses = apartmánové domy; mnohobytový dům;
fronted houses = fronta domů; souvislá fronta domů;
semi-detached houses = dvojdomek; dvojdomky; block of houses = obytný blok;

Překlad houses z webu:
The houses looked familiar.  Domy, které tak dobře znal.
These are houses expensive ones.  Tohle jsou soukromé domy - velmi drahé.
Most of the houses appeared to be empty.  Většina domů vypadala opuštěně.
Agents called at their houses and stated their business privately.  Agenti pro ně zašli až domů a vysvětlili jim celou záležitost osobně.
It was not far, two houses up on the right side.  Nebylo to daleko, jen o dva domy dál na pravé straně.
True riches lie in the treasure houses of literature.  Pravé bohatství však leží v pokladech literárních.
There were cries of alarm from the houses around.  Z domů kolem se ozývaly poplašné výkřiky.
The storm demolished the walls of all the houses in the village.  Bouře rozervala ve vesnici stěny všech domů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



housing   how many   how much   humanity   humble   humidity   humour   hunch