Nainstalujte si:
       

Překlad household


household = domácnost; domácí; dům; rodina; služebnictvo; členové domácnosti; rodinný; rodina žijící pohromadě; domácí hospodářství; spotřebiče v domácnosti
one-person household = domácnost pro jednotlivce; jednočlenná domácnost;

Překlad household z webu:
Mere household geography wasn't the only difficulty, though.  Běžná domácí topografie však nebyla jediný problém.
The whole household was aroused by now.  Všichni v zámku byli v té chvíli již vzhůru.
For years now, she had run his household and kept it free of trouble.  Už léta vedla jeho dům a konejšila zmatky.
She was increasingly contentious and could not keep household help.  Byla čím dál tím hašteřivější a personál od ní odcházel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhouses   housing   how many   how much   humanity   humble   humidity   humour