Nainstalujte si:
       

Překlad house


house = dům; domovní; ubytovat; budova; domácnost; domácí; internát; rodina; dynastie; obecenstvo; kolej (univerzitní ubytovna); ubytovat se; bydlit; uskladnit v domě; ukrýt; ukrýt se; uzavřít; byt; domov; firma; podnik; přijmout do domu; rod; uložit; uskladnit
apartment house = bordel (přen.); občanská budova;
assignation house = nevěstinec; veřejný dům;
beautiful house = krásný dům; překrásný dům;
big house = velký dům; panské sídlo;
boarding house = soukromý hotel; penzion; palác; klubovna; kostnice;

Překlad house z webu:
House has software for whatever a customer wants to pay for...  Dům má software na všechno, co si zákazník chce dopřát...
A house and a city.  Dům a město.
What about house plans?  Co plány domů?
Come to the house tomorrow.  Přijď zítra do domu.
He picked up a house phone.  Došel k telefonu.
I have teams around the house now.  Mí muži hlídají ten dům.
Put these men in the same house as before.  Odveď tyhle muže tam, co byli dřív.
He headed through the throng for the house phone.  Zamířil rovnou k telefonu.
Was the soul a shadow seated in the house of sin?  Je duše stín sídlící v dome hříchu?
It swept up and down the field between the house and the trees.  Přejížděla sem a tam po otevřeném prostoru mezi domem a stromy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhouse-building   household   houses   housing   how many   how much   humanity   humble