Nainstalujte si:
       

Překlad hotel


hotel = hotel; ubytovat se v hotelu; vězení; hotelový; hotelový řetězec
apartment hotel = hotelový dům; penzion;
family hotel = rodinný hotel; penzión; penzion;
small hotel = malý hotel; hotýlek; hostinec; be abed at a hotel = bydlet v hotelu;

Překlad hotel z webu:
One hotel room after another.  Jeden hotelový pokoj jako druhý.
In a hotel lobby.  Jsem v hale jednoho hotelu.
They entered the hotel across the street.  Vstoupili do protějšího hotelu.
I'll come to the hotel at 6:  Stavím se v hotelu v 18.
He did not leave the hotel all day.  Celý den nevyšel z hotelu.
Why are we interviewing in this hotel room?  Proč se přijímací pohovor koná v hotelovém pokoji?
Darby flipped through it hurriedly in the hotel room.  Darby rychle prolistovala noviny ve svém hotelovém pokoji.
She hit the message button and got the hotel operator.  Stiskla tlačítko a ozvala se spojovatelka.
Twenty minutes ago he had been asleep in his hotel room.  Před dvaceti minutami ještě spal ve svém hotelovém pokoji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhours   house   house-building   household   houses   housing   how many   how much