Nainstalujte si:
       

Překlad hot cell


hot cell = horká buňka; horká komora; živý vodič (pod napětím)
fuel service hot cell = vroucí komora na palivové články;
hot water   hotel   hours   house   house-building   household   houses   housing