Nainstalujte si:
       

Překlad hostile


hostile = nepřátelský; protivníkův; zaujatý; hostilní; zaujatý svědek; nepřátelský k


Překlad hostile z webu:
Another hostile silence.  Další nepřátelské ticho.
Too many hostile ears.  Příliš mnoho nepřátelských uší.
There was a hostile silence.  Nastalo nepřátelské mlčení.
Do you have any hostile or aggressive emotions toward it?  Vaše pocity vůči ní jsou nepřátelské, agresivní?
He's hostile to people, people are hostile to him.  Nesnáší lidi a lidi nesnášejí jeho.
They have chosen to act like a hostile nationstate.  Rozhodli se vystupovat jako nepřátelský stát.
The sky above the buildings was a cold and hostile black.  Obloha nad domy byla studeně a nepřátelsky černá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhostilities   hot cell   hot water   hotel   hours   house   house-building   household