Nainstalujte si:
       

Překlad hospital


hospital = nemocnice; lazaret; nemocniční; špitál; útulna (pro přestárlé a chudé); léčebný ústav; léčebna; hladké dveře
convalescent hospital = zotavovna; sanatorium; ambulatorium; nemocnice;
evacuation hospital = polní nemocnice; odsunová nemocnice; evakuační nemocnice;
general hospital = všeobecná nemocnice; lazaret; obecní nemocnice; lazaret;

Překlad hospital z webu:
Hospital care.  Potřebuje do nemocnice.
After hospital food?  Po nemocniční stravě?
Is the hospital covered?  Máme nemocnici pod kontrolou?
He's in the hospital there.  Je tam v nemocnici.
She was in a hospital room.  Byla v nemocničním pokoji.
I was lying in a hospital bed.  Ležel jsem v nemocnici.
Will they let me into the hospital so late?  Pustí mě tak pozdě do nemocnice?
On the fifth day she left the hospital alone.  Pátý den odešla z nemocnice sama.
In fact, they delivered my paycheck to the hospital this morning.  Dnes ráno mi do nemocnice přinesli šek se mzdou.
It looked strange and out of place in the hospital room.  Vyjímala se v nemocničním pokoji podivně a nepatřičně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhostel   hostess   hostile   hostilities   hot cell   hot water   hotel   hours