Nainstalujte si:
       

Překlad horror


horror = hrůza; zděšení; strach; horor; filmový horor; enfant terrible; děs; hrůzyplný film (horor)


Překlad horror z webu:
Horror is destroyed by boredom.  Hrůza je zničena nudou.
Even horror turns to dust.  I hrůza se mění v prach.
Its very horror made him stone.  Už hrůza z ní ho proměnila v kámen.
I saw with horror that they were heads!  S hrůzou jsem v nich poznal hlavy!
James was seized with horror at the news.  Jamese tato zpráva vyděsila.
Delacroix actually turned pale with horror at the thought.  Delacroix zbledl hrůzou při tom pomyšlení.
I was crying in shock and horror and pity.  Křičel jsem úlekem a hrůzou a lítostí.
It was like being trapped in a horror movie.  Připadala jsem si jako v horroru.
In an instant, the curator grasped the true horror of the situation.  V tom okamžiku si správce uvědomil celou hrůzu této situace.
It was from within, apparently, that the foulness and horror had come.  To zřejmě zvnitřku vyvstalo to odporné a hrůzné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhorse   horse-power   horseback   horsepower   hose clamp   hosiery   hospital   hostel