Nainstalujte si:
       

Překlad horns


horns = lesní rohy; paroží; kerargyrit
draw in horns = ochabnout v činnosti; draw in one's horns = ochabnout v činnosti;

Překlad horns z webu:
Horns honked as he slammed his brakes.  Podíval se na ni.
His horns were decorated with garlands of flowers.  Girlandy květů mu zdobily rohy.
It's got horns of real gold.  Má rohy z opravdického zlata!
What do the horns mean?  Co znamená to troubení?
The bull pointed its horns at a door across the kitchen.  Býček ukázal rohy na dveře naproti kuchyni.
A music he didn't know, all horns and piano.  Neznal ji, klavír a rohy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhorror   horse   horse-power   horseback   horsepower   hose clamp   hosiery   hospital