Nainstalujte si:
       

Překlad horizont


horizont = perspektiva; patro; horizont; horizontální
gyro horizont = gyroskopický horizont; umělý horizont;

Překlad horizont z webu:
She selects a horizontal twig.  Vybralo si jednu vodorovnou větvičku.
I grudgingly resumed my horizontal position.  Zdráhavě jsem se uložil do vodorovné polohy.
Now the rain streaks were almost horizontal.  Proudy deště na ně dopadaly téměř vodorovně.
It fell in cold torrents driven almost horizontal by the wind.  Padal ve studených přívalech, které vítr unášel téměř vodorovně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhormone   horns   horror   horse   horse-power   horseback   horsepower   hose clamp