Nainstalujte si:
       

Překlad horizon


horizon = obzor; horizont; perspektiva (přen.); omezit horizontem; vyhlídky; patro; umělý horizont; půdní horizont; obzorník; gyrovertikála; nemající horizont
apparent horizon = zdánlivý obzor; zdánlivý horizont;
visible horizon = zdánlivý horizont; viditelný horizont;
water-bearing horizon = vodonosný horizont; zvodnělý horizont;

Překlad horizon z webu:
The horizon was clear.  Obzor byl čistý.
Now the horizon was a broad golden band.  Na obzoru se objevil široký nazlátlý pruh.
It scanned the horizon slowly.  Robot zvolna přehlížel obzor.
The sea at the horizon was yet unchanged.  Moře na obzoru však zůstávalo beze změny.
It filled the world from horizon to horizon.  Vyplňovalo obzor od jedné strany ke druhé.
The long white road stretched bare from horizon to horizon.  Jako dlouhá bílá stuha se cesta prostírala od obzoru k obzoru.
The football match does not come within my horizon at all.  Ragby ale vůbec nepatří do okruhu mých zájmů.
I don't see any intergalactic warfare looming on the horizon just now.  Nemám dojem, že by se někde na obzoru rýsovala nová válka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhorizont   hormone   horns   horror   horse   horse-power   horseback   horsepower