Nainstalujte si:
       

Překlad hoping


hoping = doufající; doufání; těžkooděnec
be hoping = doufat; doufat, že;

Překlad hoping z webu:
Hoping that he'd imagined it?  V naději, že se mu to jen zdálo?
I'm hoping for one.  Doufám v nějaké.
I was hoping you knew.  Doufala jsem, že to budeš vědět ty.
She had been hoping it hadn't.  Doufala, že se to nestalo.
I was kind of hoping that you'd know.  Tak trochu jsem si myslel, že to budete vědět.
Mark stood by the door, hoping she would just go away.  Mark stál u dveří a doufal, že už odejde.
This was what he had been hoping for.  V něco takového doufal.
She had the plain answer she'd come here hoping to find.  Dostala prostou odpověď, pro kterou si s nadějí přišla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhopper   hopping   horizon   horizont   hormone   horns   horror   horse