Nainstalujte si:
       

Překlad hopeful


hopeful = nadějný; plný naděje; naděje; slibný; nadějeplný; příznivý; nadějně
more hopeful = nadějnější; nadějněji;

Překlad hopeful z webu:
The bishop had seemed hopeful for the first time.  Poprvé po dlouhé době se biskup zdál být plný naděje.
Just qualifying wasn't a very hopeful sign to a serious marksman.  Pro vynikajícího ostrostřelce kvalifikace mnoho neznamenala.
Bilbo, however, did not feel nearly so hopeful as they did.  Bilbo se však na věc nedíval ani zdaleka tak nadějně jak oni.
She looked up at him beneath her brows, hopeful and watchful too.  Pohlédla na něj plna očekávání a zvědavosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhoping   hopper   hopping   horizon   horizont   hormone   horns   horror