Nainstalujte si:
       

Překlad honour


honour = čest; ctít; vzdát čest (3. p.); pocta; důstojnost; vyznamenání; trumfy; přijetí směnky; počestnost (ženy); sláva; dobré jméno; hodnost; uctění hostí; ctnostnost (ženy); mít v úctě; vážit si; zaplatit (směnku); uznávat; respektovat; splnit; honorovat
right honour = napravit svou pověst; obhájit svou čest; acceptance for honour = čestné přijetí směnky;
affair of honour = čestná záležitost;
maid of honour = dvorní dáma;
on my honour = na mou čest;
pledge one's honour = zavázat se svou ctí;

Překlad honour z webu:
Honour and a swift death?  Pro čest a rychlou smrt?
For the honour of wizardry.  Pro bezpečí světa.
It was not an honour that he particularly appreciated.  Nebylo to nic, oč by zvlášť stál.
War is for men, for honour and glory.  Válka je pro muže, pro čest a slávu.
I am asking you to do me the honour of becoming my wife.  Upřímně vás žádám, abyste se stala mojí ženou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhooker   hopeful   hoping   hopper   hopping   horizon   horizont   hormone