Nainstalujte si:
       

Překlad honor


honor = poctít; uznat; přijmout; zaplatit; vyznamenání; čestná obligace
high honor = vysoké vyznamenání; vysoká pocta; maid of honor = hlavní družička;

Překlad honor z webu:
Honor is beautiful.  Krásná je češt.
Your honor ...  Tvá čest...
Will you honor it?  Berete to na vědomí?
What do you honor here?  Co zde uctíváte?
Too seldom do you honor us.  Málo kdy nás poctíte.
What a pleasure and an honor .  Jaká radost a čest...
And what if my client doesn't honor your search warrant?  A co když můj mandant vaše povolení neuzná?
Oh thank you, but it was my honor and pleasure.  Och, díky, ale líbilo se mi to a musela jsem to udělat.
There was a general roar of approval at the honor done to their lord.  Pak se otočil ke břehu a vesele zamával.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhonour   hooker   hopeful   hoping   hopper   hopping   horizon   horizont