Nainstalujte si:
       

Překlad home in


home in = domov v (6. p.); nasměrovat domů; navést; trefit; směřovat; mířit; navádět radarem; zamířit
at home in = zběhlý v; domácí kde; domácí;

Překlad home in z webu:
He was home in under an hour.  Doma byl ani ne za hodinu.
You'll have her home in a month.  Do měsíce ji budete mít doma.
I could smell my home in those letters;  Cítila jsem z nich domov;
No wonder he hasn't been home in a while.  Proto se hned nevrátil domů.
Slow and easy and you'll be home in half an hour.  Jenom klidně, beze spěchu a za půl hodinky jste doma.
The robed figures hurried with the smell of home in their nostrils.  Postavy v pláštích poháněla vpřed vůně domova.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhomicide   homogeneity   honestly   honor   honour   hooker   hopeful   hoping