Nainstalujte si:
       

Překlad holding


holding = držení (2. p.); vlastnictví; majetek; držící; držba země; pozemek; přidržovací; vyčkávací; přídržný; držba; zásoby; zdržovací; prozatímní; dočasný; protahovací; pacht; udržování; držená půda (statek); ponechání; stav cenných papírů; investice; zdržující
course holding = držení stopy; směrová stabilita vozidla;
stock holding = evidence zásob; skladové hospodářství; structure of agricultural holding = struktura zemědělského podniku;

Překlad holding z webu:
Holding on to this drainpipe, sir.  Visí na okapu.
He's holding on.  Drží se.
Somebody was holding her.  Někdo ji držel.
How are you holding up?  Jak se ti daří?
The other hand was holding his tightly.  Cizí ruka ji pevně svírala.
There was a man kneeling, holding something.  Klečel tam nějaký muž a něco držel.
A couple passed on the path holding hands.  Po pěšině kráčel pár, vedli se za ruce.
She's maybe close to it, but she's holding on.  Možná k tomu nemá daleko, ale drží se.
She wouldn't give it up and she was holding the baby.  Nechtěla kapitulovat a držela v náručí mimino.
He was pacing at the foot of the bed, holding the phone.  Přecházel teď podél postele a držel sluchátko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorholding up   holdings   holiday   holidays   Holy Father   home in   homicide   homogeneity