Nainstalujte si:
       

Překlad holding up


holding up = držení; zdržování; přídržný
be holding up = zvedat; držet;

Překlad holding up z webu:
You holding up okay?  Cítíš se dobře?
Aahz was holding up the gold cloak.  Aahz pozvedl zlatý plášť.
A young rat was holding up its paw.  Jakási mladá krysa zvedla tlapku.
Not so fast, my partner smiled, holding up a hand.  Ne tak rychle, usmál se můj parťák a zvedl ruku.
His arms trembled from the effort of holding up the hatchet.  Jeho paže se třásly úsilím udržet sekyrku zvednutou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorholdings   holiday   holidays   Holy Father   home in   homicide   homogeneity   honestly