Nainstalujte si:
       

Překlad holder


holder = držitel; majitel; držadlo; držák; zásobník; kuřácká špička; přidržovač; majitelka; špička; skřipec; nájemník; nožový držák; zásuvka; nabyvatel; vlastník; objímka; opěra; majitelský; pouzdro; podpěra; konsola; konzola; držátko; příchytka; zachytač
account holder = vlastník účtu (držitel); majitel konta;
allotment holder = domkář; chalupník;
bill holder = směnečný ručitel; směnečný věřitel;
bonafide holder = držitel v dobré víře; držitel v dobrém úmyslu; bezelstný držitel; držák kartáče;

Překlad holder z webu:
Two of these have been smoked from a holder and two without, said he.  Tyhle dva byly kouřeny ze špičky a ty druhé dva ne, řekl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorholding   holding up   holdings   holiday   holidays   Holy Father   home in   homicide