Nainstalujte si:
       

Překlad hold on


hold on = vytrvat; vliv na; pokračovat; přidržet; počkat; vydržet; držet se (4. p.)
lay hold on = uchopit; zmocnit se; využít;

Překlad hold on z webu:
Hold on and brace yourself!  Vydrž a napni všechny síly!
Just hold on .  Brzy bude po všem, říkal.
I can't hold on any longer.  Už se dlouho neudržím.
I could only hold on and listen.  Mohl jsem se jen držet a poslouchat.
Suslev kept a firm hold on his temper.  SusIev se ovládal ze všech sil.
She put some kind of hold on me, he thought.  Nějakým způsobem mě ovládla, napadlo ho.
Ford fought desperately and blindly to hold on and failed.  Ford se ho zoufale snažil držet, ale nešlo to.
Even if you think there's nothing to hold on to, there is;  Nechci tě ztratit mezi tímhle místem a tím, kam míříme.
Indeed, and it's obvious we must have a hold on him.  To je dobře.
I got him in place and told him to hold on to me.  Dostal jsem ho na místo a pověděl jsem mu, ať se mě drží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhold-down   hold-up   holder   holding   holding up   holdings   holiday   holidays