Nainstalujte si:
       

Překlad hold-down


hold-down = přidržovadlo; spona; zmrazení; chvat; úchop v džudu; aretační; upevňování; upevnění; přidržovací pružina




hold-up   holder   holding   holding up   holdings   holiday   holidays   Holy Father