Nainstalujte si:
       

Překlad hogweed


hogweed = bolševník velký; bolševník; bolševník obecný; celý pryč z (2. p.)
giant hogweed = bolševník velký; bolševník velkolepý;
hoist   hold on   hold-down   hold-up   holder   holding   holding up   holdings