Nainstalujte si:
       

Překlad hobble


hobble = omezovat; kulhat; zchromit; belhavá chůze; belhání; kulhání; belhat; spoutat; pouto; nesnáz (lid.); být nemotorný; nestát za nic; omezení; pajdat; dopadat; belhat se; pajdání; klacek (neohrabaný mladík)
be in a hobble = být v pěkné bryndě;

Překlad hobble z webu:
Their comfort would smother and hobble him eventually.  Jejich útěcha ho zadusí a bude ho nakonec omezovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhockey   hogweed   hoist   hold on   hold-down   hold-up   holder   holding