Nainstalujte si:
       

Překlad hitch


hitch = postrkovat; nesnáz; posunovat se (trhavě); cestovat autostopem; upevnit; připnout; chytit se; připojit; uváznout; trhnutí; zavěsit (na hák); zavěsit se; zmotat se; souhlasit (lid.); klička; smyčka; váznutí; uváznutí; kulhání; překážka; zastavení; háček
tractor hitch = závěs traktoru; závěsné zařízení na tažném vozidle; závěsné zařízení na tahači;

Překlad hitch z webu:
The two trucks together'll hitch on to three points.  Ty dva vozy se přivážou ke třem místům najednou.
And we don't sell to penniless hitch hikers.  A neprodáváme stopařům s prázdnou kapsou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhobble   hockey   hogweed   hoist   hold on   hold-down   hold-up   holder