Nainstalujte si:
       

Překlad history


history = historie; dějiny; historický; anamnéza; historická hra; průběh; vývoj změn; dějepis (též předmět a učebnice); historka; příběh; vypravování; minulost; přehled použitých výrazů; povídka; dějepisný; učebnice dějin
ancient history = starověké dějiny; starověká historie; stará historie; starodávná historie; dějiny starověku;
case history = rozbor podle anamnézy; typický příklad; chorobopis; anamnéza;
employment history = dosavadní praxe; pracovní anamnéza;

Překlad history z webu:
History shattered.  Historie se rozpadla.
But history .  Ale historie… ach, historie, to je něco docela jiného.
I'm a history teacher.  Jsem učitelem dějepisu.
Of such trifles history is made.  Historie je utkaná ze samých takových banalit.
These relics have a history then?  Ta veteš má nějakou historii?
This whole area's got a history of them.  Tahle oblast jich už něco pamatuje.
Oh my suds and body, a history lesson!  Ježkovy voči, ten nám snad bude dávat lekci z dějepisu!
American history is as good as any history in the world!  Je snad na nich něco špatného?
One of the very first machine intelligences as history tells us.  Jeden z prvních strojů vybavených umělou inteligencí na světě.
Had truer words ever been spoken in the whole history of the world?  Byla kdy v celých dějinách světa vyslovena pravdivější slova?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhitch   hobble   hockey   hogweed   hoist   hold on   hold-down   hold-up