Nainstalujte si:
       

Překlad himself


himself = samotný; sám; sebe sama; sebe; se (zvratné); sobě; on sám; dokonce; si; snobský
by himself = sám; sám samotný;
thought himself = myslel si o sobě, že je; namlouval si;
to himself = sobě; pro sebe; all by himself = úplně sám;
he hurt himself = zranil se;

Překlad himself z webu:
He himself would not see it.  Ani on sám ji neuvidí.
He brushed himself down.  Vyskočil z pohovky.
He had got himself a life.  Zajistil si život.
Why hadn't he gotten himself one?  Proč si nějakou neobstaral?
Ai, until he can keep himself going.  Tak to aspoň vidím já.
No, not like me, he told himself truthfully.  Ne, vlastně ne jako já, řekl si.
He picked it up and looked at himself closely.  Zvedl je a pečlivě se v něm prohlédl.
And the son of a bitch is drinking himself to death.  A teď se ten uličník upíjí k smrti!
Johnny had gone over to the bar and mixed himself a drink.  Johnny přistoupil k baru a namíchal si drink.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhinge   hip roof   history   hitch   hobble   hockey   hogweed   hoist