Nainstalujte si:
       

Překlad highway


highway = hlavní silnice; silnice; sběrnice; dálnice; místní komunikace; informační spojnice; veřejná komunikace; silniční; komunikace; veřejná cesta; umělá cesta; hlavní cesta; hlavní ulice; silniční komunikace; sběrnicový; směrnicový; dálniční; autostráda
arterial highway = hlavní komunikace; dopravní tepna; silnice hlavní sítě;
belt highway = silniční okruh; komunikační okruh;
country highway = okresní cesta; obecní cesta;
major highway = silnice hlavní; větší silnice mimo obec; hlavní silnice;

Překlad highway z webu:
The highway had disappeared from living human sight entirely.  Dálnice úplně zmizela z dohledu živých lidí.
Willis, the highway patrol.  Willis od silniční kontroly.
They're working with the highway patrol.  Ale pro nás výhodné.
You're going along with this highway robbery?  Vy podporujte tuhle lumpárnu?
My guess was that he would walk to the highway and start hitchhiking.  Odhadoval jsem, že se vydá do hor pěšky a pak bude stopovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhimself   hinge   hip roof   history   hitch   hobble   hockey   hogweed