Nainstalujte si:
       

Překlad highly


highly = velmi; příznivě; slavnostně; velice; dobře; vážit si; navýsost; velmi dobře; vele-; vznešeného rodu
regard highly = ocenit (pochvalně se zmínit); oceňovat (vážit si);

Překlad highly z webu:
Highly suspect.  Vysoce podezřelý.
I highly recommend it.  Moc ji doporučuji.
But very highly paid.  A taky velmi dobře placení!
But it was highly readable.  Ale velmi dobře se to četlo.
You must have a highly skilled surgeon.  Musíš mít velmi dobrého ranhojiče.
Larch would certainly not think highly of that.  Larchovi určitě moc nelíbilo.
And if he is, he'd be highly suspect.  A v tom případě je pro nás vysoce podezřelý.
Against most men you would be considered highly talented.  Proti většině mužů bys měla dost velkou šanci.
At the age of twentyeight, he was a highly polished courtroom lawyer.  Ve věku dvaceti osmi let byl vytříbeným soudním právníkem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhighway   himself   hinge   hip roof   history   hitch   hobble   hockey