Nainstalujte si:
       

Překlad higher


higher = vyšší; výše; výš; hořejší; vyšší mastná kyselina
set the price higher = zvýšit cenu;

Překlad higher z webu:
Higher still.  Nosník se o kousek nadzvedl.
Waft higher and higher.  Vznášejte se výš a výš.
They were higher up, but it was still raining.  Nacházeli se ve větší výšce, stále však pršelo.
Some souls have higher ambition.  Někteří lidé mají vyšší cíle.
This is coming from higher up.  Tohleto přišlo shora.
My heart kicked into a higher gear.  Srdce se mi rozběhlo rychleji.
She had been expecting a much higher fare;  Očekávala, že cesta bude stát daleko víc;
He could feel himself ascending to a higher station in life.  Doslova cítil, jak stoupá na vyšší životní úroveň.
And, of course, it's expected to be even higher this year.  Samozřejmě se očekává, že letos to bude ještě víc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhighlights   highly   highway   himself   hinge   hip roof   history   hitch